Študovňa OGaMT

Vážení študenti, (3. ročník Bc. a 2. ročník Ing.)!
Študovňa s archivovanými BP a DP bude pre vás sprístupnená každý pondelok od 9:30 do 10:30 hod u Ing. Dany Tometzovej, PhD.

Geotour 2018 pre študentov

Odporúčame študentom 2. ročníka Ing. študijného programu Geoturizmus zúčastniť sa na konferencii Geotour 2018 v dňoch 11. – 13. 10.2018.

Dôvod: Získanie teoretických a praktických skúseností v oblasti montánneho turizmu a geoturizmu vhodných ako príprava k integrovanému štátnicovému predmetu Manažment geoturizmu. Súčasťou konferencie sú aj návštevy významných banských lokalít a slávnostných podujatí v Banskej Štiavnici. Odporúčame predovšetkým pre študentov, ktorí neabsolvovali Bc. stupeň Geoturizmus.

Bližšie info: prof. Rybár v dňoch 13.-14. september 2018 v dopoludňajších osobne, alebo e-mailom.

E-zápis predmetov OGaMT

pre e- zapis OGaMT odporuca vyber z tychto povinne vyberovych predmetov

 1.Bc ZS 

Regionálna geológia

Metódy rozvoja osobnosti

– zapisujú jeden

LS

BTV A

Podmienky rozvoja turizmu

– zapisujú oba

2.Bc ZS

Etnografia

VAZE v turizme

– zapisujú oba

LS 

BTV B

– zapisujú jeden

3.Bc

ZS

BTV C

– zapisuju jeden

1.Ing

ZS

Plánovanie v geoturizme

Spoločenské správanie a protokol

– zapisujú oba

LS

BTV D

Projektový manažment

– zapisujú oba

2.Ing

ZS

Finančné investovanie

Manažment podniku

– zapisujú oba