Ponuka

Návrhy  na  aktivity   OGaMT ÚZZ F – BERG TU  pre samosprávy a verejnosť

  • Návrhy na využitie prírodných objektov  neživej a  živej prírody, technických a kultúrnych pamiatok    – ako doplnok  pre rozvoj CR regiónov
  • Štúdie uskutočniteľnosti (feasibility studies) rozvoja CR na báze miestnej ponuky (príklad:  Vínne cesty v KSK, Kúpeľníctvo v KSK)
  • Štúdie pre rozvoj geoparkov, minigeoparkov, geologických náučných chodníkov, geolokalít (geosite) – pre VÚC, OO CR, obce
  • Návrh Stratégie rozvoja  CR  na báze  využitia miestnej ponuky  (príklad: Mesto Michalovce, Regionálna organizácie turizmu Zemplín) – pre OOCR