Odkazy

www.agroturist.sk – Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky

www.aices.sk – Asociácia informačných centier Slovenska

www.ask.sk – Asociácia slovenských kúpeľov

www.assr.sk – Asociácia somelierov Slovenskej republiky

www.azzz.sk – Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky

www.caravaning.sk – Slovenská asociácia campingu a caravaningu

www.cykloklub.sk – Slovenský cykloklub

www.fitklub.sk – Asociácia kúpalísk a bazénov Slovenska

www.historickehotelyslovenska.sk – Asociácia historických hotelov Slovenska

www.hotelblog.sk – Prvý webportál pre HoReCa profesionálov

www.hotelier.sk – Časopis pre podnikateľov v cestovnom ruchu

www.krasturist.sk – KRASTURIST o.z. pôsobiace v oblasti rozvoja CR na území NP Slovenský kras.

www.lavex.sk – Lavex- Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov

www.pamiatky.sk – Pamiatkový úrad SR

www.sacka.eu – Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr

www.sacr.sk – Slovenská agentúra pre cestovný ruch

www.slovakia.travel

www.statistics.sk – Štatistický úrad SR

www.szkc.sk – Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

www.tasr.sk – Tlačová agentúra Slovenskej republiky

www.touristguides.sk – Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

www.uszz.sk – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

www.vipa.sk – Vidiecky parlament na Slovensku

www.zcrsr.sk – Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky

www.zhrsr.sk – Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

www.zmos.sk – Združenie miest a obcí Slovenska

www.zms.sk – Zväz múzeí na Slovensku