Kontakt

doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD.
vedúci Oddelenia geo a montánneho turizmu
Němcovej 32, č. dv. 124
tel: +421 55 602 3131
e-mail: mario.molokac@tuke.sk

doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
riaditeľ Ústavu zemských zdrojov
Park Komenského 19, č. dv. 131a
tel.: +421 55 602 2993
e-mail: dusan.kudelas@tuke.sk

Dekanát fakulty
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Letná 9, blok A, 2. posch.
042 00 Košice
telefón – ústredňa:
+421-55-602 1111
sekretariát dekana:
+421-55-633 0018
+421-55-602 2025
fax:+421-55-633 6618
e-mail: sekrd.fberg@tuke.sk