Výstava „Geoparky SR“

Výstava „Geoparky SR“, je zorganizovaná pri príležitosti „Týždňa Európskych geoparkov“ v spolupráci s odborom komunikácie MŽP SR, geoparkami a SAŽP. Výstavku pozostávajúcu z posterov, informačných tabúl a propagačných materiálov bude možné navštíviť v tomto a budúcom týždni až do piatku 2. júna 2017. Foto z výstavy nájdete na stránke http://www.geopark.sk/