Zápis predmetov štúdia

Oznamujeme študentom FBERG, že od 10.06.2019 do 23.06.2019bude pre nasledujúci akademický rok 2019/2020 otvorené 1. kolo zápisu predmetov štúdia v informačnom systéme MAIS.


Vzhľadom k tomu, že sú všetky zápisy uskutočňované len cez IS MAIS (e-zápis), žiadame študentov o dodržanie termínu. 

Zápis predmetov na študijnom oddelení bude spoplatnený v súlade s Príkazom rektora PR/TUKE/06/18.

Workshop Manage IT! pre študentov TUKE

Dobrý deň,

spoločnosť 2BCognitus bude spúšťať ďalšiu sériu workshopov Manage It! (aj keď tento semester v menšom) a majú ešte voľné miesta. Keďže sa jedná o malú skupinu študentov oslovujem priamo Vás, ktorí ste v minulosti prejavili záujme o projektový manažment. Prosím posuňte túto informáciu Vašim kolegom, ktorí by mohli poznať študentov, ktorých by téma projektového manažmentu mohla zaujímať.Plánujú dve trojhodinové stretnutia:

1. termín sme stanovili na 27.5. o 16:00 (do cca 19:00)

2. termín sme stanovili na 10.6. o 16:00 (do cca 19:00)

Workshopy budú prebiehať v priestoroch firmy 2BCognitus na Letnej 27. Na workshopoch môžu študenti očakávať, že si prejdú celý cyklus projektového manažmentu na praktických úlohách a tiež sa budú venovať sociálnym zručnostiam. Ak sa zúčastnia oboch stretnutí a prejdú krátkym testom na konci, získajú aj certifikát. Študenti, ktorí budú mať záujem o workshop, prosím nech napíšu na email: workshopymanageit@gmail.com 

V emaile sa od nich očakáva odpoveď na nasledujúcu otázku: Aké by boli tvoje očakávania od workshopov, čo by si sa chcela naučiť/dozvedieť? + odbor a ročník štúdiaTermín na prihlásenie: 26. 5. 2019

Ponuka spolupráce – Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli otvára možnosť absolvovania stáže v akademickom roku 2019/2020

Vážené dámy, vážení páni, 

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v akademickom roku 2019/2020. Stáž je určená pre študentov s ukončeným I. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka, záujem o oblasť medzinárodných vzťahov, vedy, výskumu a inovácii v Európskej únii a nechýba im spoľahlivosť, iniciatíva a chuť učiť sa nové veci.

Dĺžka stáže je od 3 do 6 mesiacov s možným nástupom už od septembra 2019. Termín na predloženie životopisu a motivačného listu v slovenskom a anglickom jazyku na e-mailovú adresu slord@cvtisr.sk je 1. máj 2019 (stáž na akademicky rok 2019/2020 september – december, január – jún). Podmienky stáže a ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke SLORD. Boli by sme veľmi radi, ak by ste o tejto jedinečnej ponuke informovali Vašich študentov, ktorí by mali o stáž v Bruseli záujem. Vopred veľmi pekne ďakujem za spoluprácu! 

S pozdravom a prianím úspešného dňa Andrej KURUCZ

Head of Liaison Office Slovak Liaison Office for Research and Development, Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels Belgium GSM: +32 471 515 484 e-mail: andrej.kurucz@cvtisr.sk  Web: www.slord.sk