Odporúčané predmety pre zápis

  1. Bc ZS výber 1 z predmetov “Podmienky rozvoja turizmu” alebo “Metódy rozvoja osobnosti
  1. Bc LS výber 2 predmetov “BTV A” a “Využitie prírodného potenciálu v turizme

2. Bc ZS výber 2 predmetov: “Etnografia” a “VAZE v turizme

2. Bc LS výber 1 predmet “BTV B

3. Bc ZS výber 1 predmet “BTV C

  1. Ing ZS výber 2 predmetov “Plánovanie v geoturizme” a “Spoločenské správanie a protokol
  1. Ing LS výber 2 predmetov “BTV D” a “Modelovanie objektov v geoturizme

2. Ing ZS výber 2 predmetov “Manažment podniku” a “Udržateľný rozvoj turizmu

Bloková výučba pre končiace ročníky 3.Bc a 2.Ing

Skrátený letný semester: 1.-5.2.2021 – 3r. Bc GT

Kongresové služby

Po. – Ut. – 1.-2.2.2021

Ing. Benčoová

Po. – 1.2.2021 – 9.00 – 12.00 hod.

Ut. – 2.2.2021 – 9.00 – 12.00 hod.

Ekonomika turizmu

Str. – Štv. – 3.-4.2.2021

Doc. Kršák

Str. – 3.2.2021 – 9.00 – 12.00 hod.

Štv. – 4.2.2021 – 9.00 – 12.00 hod.

Skrátený letný semester: 1.-5.2.2021 – 2.r Ing GT

Múzejníctvo a Geoturizmus

Ut. – 2.2.2021

MVDr. Miloš Jesenský, PhD.

Ut. – 2.2.2021 – 9.00 – 12.00 hod.

Financovanie turistických projektov

Po. a Str. – 1. a 3.2.2021

Ing. Derco

Po. – 1.2.2021 – 9.00 – 12.00 hod.

Str. – 3.2.2021 – 9.00 – 12.00 hod.

Hlasujte o najlepšiu fotografiu vo fotografickej súťaži MONTÁNNA FOTOGRAFIA 2020 na facebookovom profile ZBSCS

Zdar Boh!

PRIATELIA A JE TO TU! Hlasujte o najlepšiu fotografiu vo fotografickej súťaži MONTÁNNA FOTOGRAFIA 2020 na facebookovom profile Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska ! Pre hlasovanie verejnosti sú súťažné fotografie zverejnené od 1.novembra do 20.novembra 2020. Víťazom v každej kategórii sa stane autor fotografie, ktorá získa najväčší počet “Páči sa mi to”. Publikáciu “Kvety baní” získajú víťazi hlasovania v každej kategórii. Traja vylosovaní zo všetkých hlasujúcich získajú predplatné časopisu MONTANREVUE na rok 2021. Vyhlasovateľ súťaže vyhlási výsledky súťaže a hlasovania verejnosti na sociálnej sieti 4. decembra 2020 a zverejní víťazné fotografie na webovej stránke www.zbsc.eu, na facebookovom profile Združenia a v časopise MONTANREVUE č.4/2020. 

S pozdravom RNDr. Lenka Lepeňová, PhD. výkonná tajomníčka Združenia Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska Kammerhofská 20 969 01 Banská Štiavnica Slovenská republika  Tel. +421 908 817 270Tel. +421 915 573 761 zdruzeniebsc@gmail.com

Zapísanie predmetov

V spolupráci so správcom IS MAIS, chceme odporučiť predmety, ktoré by si študenti mali zapísať.

Odkaz od správcu IS MAIS: Zápis už skončil, musia si to zapísať zrejme cez študijné oddelenie a budú sa zapisovať do rozvrhu-rozvrhových jednotiek.

1.Bc ZS

Metódy rozvoja osobnosti

1.Bc LS

Využitie prírodného potenciálu
BTV A

2. Bc ZS

Etnografia
Vyžitie alternativnych zdrojov energie

2. Bc LS

BTV B

3. Bc. ZS

Kultúrne pamiatky v turizme

1. Ing. ZS

Plánovanie v geoturizme
Spoločenské správanie a protokol

1. Ing LS

BTV D
Modelovanie objektov a procesov v geoturizme

2. Ing. ZS

Manažment podniku a udržateľný rozvoj turizmu